[Histonet] Fatty unfixed tissues

From:"Philip Bryant"

I sent this to Sheila Adey in response to her query and thought it may be=20of use elsewhere. Try this technique: (1) Trim specimens as usual, dry=20and place into cassettes(2) Place into solution (Alcohol 600ml, Xylene=20300ml and Glacial acetic acid 100ml) for 4 hours, but 2-3 hours may suffice (3) Wash in water (4) Place cassettes into formalin and process as usual. Cheers, Phil

Phil Bryant PhD CSci FIBMS
Cellular Pathology Team Manager
Department of Pathology
Princess of Wales Hospital
Bridgend, Wales,UK
CF31 1RQ
Phone : 01656 752320
E-mail : philip.bryant@bromor-tr.wales.nhs.uk
Cymraeg:- 
Mae'r neges hon yn gyfrinachol.Os nad chi yw'r derbynnydd y bwriedid y neges ar ei gyfer, byddwch mor garedig  rhoi gwybod
i'r anfonydd yn ddi-oed. Dylid ystyried un rhywd datganiadau neu sylwadau=20a wneir uchod yn rhai personol,ac nid o angen rhaid yn rhai o 
eiddo Ymddiriedolaeth GIG Bro Morgannwg, nac unrhyw ran gyfansoddol ohoni=20na chorff cysylltiedig.

Cofiwch fod yn ymwybodol ei bod yn bosibl y bydd disgwyl i Ymddiriedolaeth GIG Bro Morgannwg roi cyhoeddusrwydd i gynnwys unrhyw ebost neu 
ohebiaeth a dderbynnir, yn unol ag amodau'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. I gael mwy o wybodaeth am Ryddid Gwybodaeth, cofiwch gyfeirio 
at wefan Ymddiriedolaeth GIG Bro Morgannwg ar www.bromor-tr.wales.nhs.uk

English:- 
This message is confidential. If you are not the intended recipient of the message then please notify the sender immediately. 
Any of the statements or comments made above should be regarded as personal and not necessarily those of Bro Morgannwg NHS Trust, any 
constituent part or connected body.

Please be aware that, under the terms of the Freedom of Information Act 2000, Bro Morgannwg NHS Trust may be required to make public the 
content of any emails or correspondence received. For further information=20on Freedom of Information, please refer to the Bro Morgannwg NHS 
Trust website at www.bromor-tr.wales.nhs.uk.
_______________________________________________
Histonet mailing list
Histonet@lists.utsouthwestern.edu
http://lists.utsouthwestern.edu/mailman/listinfo/histonet


<< Previous Message | Next Message >>