RE: [Histonet] formic acid / Nasd on bone marrow

From:"JOHN PHILLIPS"Esterase activity is lost after acid decalcification. Investigations for naphthol as-d chloroacetate esterase for granulocytes and alpha-naphthyl acetate esterase for monocytes will not work. Both investigations work fine after ADTA decal.

John,
Wrexham, UK.

-----Original Message-----
From: Gudrun Lang [mailto:gu.lang@gmx.at]
Sent: 19 January 2005 12:24
To: Histonetliste (Histonetliste)
Subject: [Histonet] formic acid / Nasd on bone marrow


To those, who use formic acid to decal bone marrow trephines.

Have you experience with performing Naphtol-AS-D-chloroacetat-esterase on
your slides?

 

Until now we decal with buffered EDTA an our NASD works well. Immunos show
some difficulties. So we start to test formic acid.

I would like to know, if the esterase is influenced by the acid.

 

Thank you

Gudrun Lang

Akh Linz, Austria_______________________________________________
Histonet mailing list
Histonet@lists.utsouthwestern.edu
http://lists.utsouthwestern.edu/mailman/listinfo/histonet

Mae'r e-bost hwn ac unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef yn 
gyfrinachol ac wedi'u bwriadu ar gyfer pwy bynnag y cyfeirir ef ato neu
atynt.  Os ydych wedi ei dderbyn drwy gamgymeriad yna gadewch i'r
rheolwr systemau wybod drwy ddefnyddio'r manylion isod.  

Mae cynnwys yr e-bost hwn yn cynrychioli barn y sawl a enwir uchod,
felly nid ydyw'n dilyn ei fod yn cynrychioli barn GIG Gogledd Ddwrain
Cymru.  

Cofiwch fod yn ymwybodol ei bod yn bosibl y bydd disgwyl i 
Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Ddwyrain Cymru roi cyhoeddusrwydd i gynnwys 
unrhyw ebost neu ohebiaeth a dderbynnir, yn unol ag amodau’r Ddeddf 
Rhyddid Gwybodaeth 2000. I gael mwy o wybodaeth am Ryddid Gwybodaeth, 
cofiwch gyfeirio at wefan Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Ddwyrain Cymru 
ar  www.newalesnhstrust.org.uk


This email and any files transmitted with it are confidential and
intended solely for the use of the individual or entity to whom they
are addressed.  If you have received this email in error please notify
the system manager using the details below.  

The contents of this email represent the views of the individual(s)
named above and do not necessarily represent the views of the 
North East Wales NHS Trust.  

Please be aware that, under the terms of the Freedom of Information Act 
2000, the North East Wales NHS Trust may be required to make public the 
content of any emails or correspondence received.  For futher 
information on Freedom of Information, please refer to the North East 
Wales NHS Trust website at www.newalesnhstrust.org.uk

For further assistance, please contact 
system.administrator@new-tr.wales.nhs.uk.

_______________________________________________
Histonet mailing list
Histonet@lists.utsouthwestern.edu
http://lists.utsouthwestern.edu/mailman/listinfo/histonet


<< Previous Message | Next Message >>