Sakura embedder

From:Cynthia Favara

If anyone has the new Sakura Tissue-Tek Embedder I would like to know pros
and cons please.

Cynthia Favara
Rocky Mountain Laboratories
903 S. 4th Street
Hamilton, MT 59840
406-363-9317
FAX 406-363-9286
<< Previous Message | Next Message >>